เว็บไซด์ Torrentmove ถูกปิดแล้ว

     จากที่มีข่าววงในมาหลายวันว่าอาจะมีการเข้าจับกุมเว็บไซด์ Bittorrent บางเว็บไซด์ในที่สุดก็ได้มีการเข้าจับกุมเจ้าของเว็บไซด์ Torrentmove ที่บ้านพร้อมของกลาง คอมพิวเตอร์ และยังพบการทำสำเนา ภาพยนตร์ เกือบหนึ่งหมื่อนแผ่น ทำให้ช่วงนี้เว็บไซด์ Bittorrent เกือบทุกเว็บปิดหมวดชมพูหมดแล้วครับ

http://www.youtube.com/watch?v=w8aWx3nFudA

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.