การเลือกใช้ Antivirus

วันนี้ ผมก็มีบทความที่มีประโยชน์ น่าจะกับทุกๆคนครับ โดยปัญหานี้ ผมก็เพิ่งไปเจอมา และก็น่าจะหาวิธีป้องกันไว้ ก็คือเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ครับ โดยทั่วไป เราก็จะเลือกใช้ Antivirus ตามที่จะหาได้ง่ายๆเช่น ของฟรี โหลดบิทเอา หรือไม่ก็ซื้อของลิขสิทธ์ ในราคาประมาณ 800-1400 บาท แต่เรารู้กันหรือไม่ว่า ที่เราใช้อยู่สามารถป้องกันได้ดีเท่าไหน ? วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกใช้ Antivirus ให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานนะครับ โดยเราต้องดูก่อนว่าเครื่องเป้าหมายใช้งานประเภทไหน

โดยที่เห็นกันแบบแยกประเภทได้มี 3 ประเภทดังนี้ครับ

ประเภทที่ 1 สามารถใช้ Internet ได้ ประเภทนี้เป็นประเภทที่ อันตรายที่สุดของกลุ่ม เพราะมีการใช้ Internet โดยประเภทนี้จำเป็นต้องใช้ Antivirus ที่มีการป้องกัน Phishing Scan URL หรือ Firewall เพื่อเป็นการป้องกัน ไวรหัสหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ เนื่องจากไวรัสบางชนิด อาจจะใช้ Antivirus ธรรมดา หาไม่เจอ ดังนั้นการป้องกันก่อนที่จะพบเจอก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำเป็นอันดับแรก
ประเภทที่ 2 คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อ Removable Device คือเครื่องที่อนุญาติให้ เชื่อมต่อ Flash Drive ได้ เครื่องประเภทนี้จำเป็นต้องมี การป้องกัน Virus ที่มาจาก Removable Device เช่น CPE Autorun หรือ USB Security มาลงไว้ และใช้เพียง Antivirus ธรรมกา ก็สามารถป้องกันได้แล้ว
ประเภทที่ 3 คอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ทำงานด้านเอกสาร โดยไม่มีการเชื่องต่อกับอุปกรณ์ภายนอก หรือ Internet คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ใช้เพียง Antivirus ธรรมดาก็เพียงพอกับการป้องกันแล้ว เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงใดๆ ที่จะทำให้พบเจอกับ Virus ได้อยู่แล้ว

     ก็อย่างที่ยกตัวอย่างมาน่ะครับ การเลือกซื้อ Antivirus ก็มีความสำคัญกับการใช้งาน ของผู้ใช้ หากเราเลือกใช้ Antivirus ให้ถูกต้องกับการใช้งาน เราก็จะประหยัดค่าใช้จ่าย และยังปลอดภัยจาก ไวรัสต่างๆด้วยครับ

ข้อความนี้ ย้ายมาจาก kilvalrikan.com วันที่ 23 สิงหาคม 2553

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.