คนถูกทิ้ง – Muzu

http://www.youtube.com/watch?v=L_JCWcykCyM

ทำไมฟังแล้วโดนอย่างนี้

ใส่ความเห็น