ทะเลาะ–โอ้ เสกสรร

http://www.youtube.com/watch?v=NA7UNhYl_MQ

ช่วงนี้ทะเลาะกับแฟนบ่อยๆ ไม่อยากทะเลาะเลย

ใส่ความเห็น